Religiösa profeter

Att få en kallelse från Gud, en uppgift eller bud om vad som komma skall, hör inte till vanligheterna. Inom världens religioner finns dock flera personer som anses upplevt just detta. Dessa kallas för profeter. De förekommer i de flesta religioner men oftare i somliga. Främst inom de abrahamitiska religionerna, islam, judendom och kristendom, har de en framträdande roll. En profet är en förkunnare och de kändaste profeterna är Jesus, Mohammed och Moses. Mohammed anses för övrigt inom Islam vara den siste profeten och det var genom honom som Koranen, guds ord, nedtecknades.

Flera religioner delar profeter

Många religioner är sammankopplade med varandra. Detta har ofta att göra med att en religion uppstått i viss en region för att med tiden förgrena sig och sprida sig till närområdet och vidare ut i världen. Judendomen, kristendomen och islam är alla sammankopplade genom sin gemensamma koppling till profeten Abraham. Även Jesus är en profet bland andra inom islam, där Muhammed anses vara den främste. Det finns mycket forskning som undersöker hur profeterna levde och även hur de kan ha sett ut. Brittiska forskare har tagit fram en bild av hur Jesus egentligen såg ut genom att analysera kranier från hans samtid.

Profeter i andra religioner

Profeter är dock inget som endast hör de abrahamitiska religionerna till. Även inom de östasiatiska religionerna finns personer som kan kallas profeter. Buddha som blev först bland människor att uppnå nirvana och upplysning kan sägas vara buddismens stora profet, medan guden Krishna har en särställning inom hinduismen. En annan, numera mindre spridd religion, zoroastrismen grundades för över 3500 år sedan av profeten Zarathustra som fick sina bud från guden Ahura Mazda. Zoroastrismen anses för övrigt vara en av världens äldsta monolatriska religioner, det vill säga en religion där människan följer endast en gud. Till skillnad från monoteism erkänner dock monolatriska religioner att andra folkgrupper kan ha andra gudar.

Fungerar horoskop?

Ett riktigt horoskop som ställs av en astrolog är väldigt annorlunda jämfört med de horoskop som vi kan se i olika tidningar. De enkla horoskopen i tidningarna utgår mestadels enbart från ditt soltecken, det vill säga vad för stjärntecken solen stod i när du föddes. Det innebär att om du t.e.x. är tvilling så har du samma horoskop som alla andra tvillingar på planeten. Ett horoskop som är uträknat av en astrolog är mer komplext än så och även mer personligt. Där ses alla planeternas placering vid din födsel som lika viktiga och även deras placering till varandra är beräknat. veckans horoskop med Veckorevyn är ett roligt sätt att läsa om astrologi men det berör bara ditt soltecken.

Sol, måne och stigande tecken

Ditt soltecken är givetvis viktigt när du ställer ett personligt horoskop. Även månens placering anses vara en viktig del liksom ascendenten som är den stigande planeten på horisonten vid din födsel. Om du är tvilling i ditt soltecken men har en skorpionmåne och kanske vädur som ascendent, då ger det dig en helt annan personlighet än den som vanligtvis beskrivs för tvillingar. Genom att mäta de olika planeternas aspekter till varandra kan ännu mer information utläsas om din personlighet, ditt livsöde och det går även att se planeternas framtida influenser. På samma sätt som du kan få hjälp med en radonmätning kan du få hjälp med att mäta din personlighet genom astrologins mysterier. Varenda planet spelar in i hur du upplever ditt liv. Planeterna är alla olika arketyper som spelar ut sin roll i våra liv, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Även husen i zodiaken spelar in i horoskopet.

Det är en vetenskap

Astrologi är något som många kulturer har forskat om sedan tusentals år tillbaka. Enligt de som är kunniga inom astrologi ska det benämnas som en vetenskap. Det är matematik som används för att ställa horoskop. När en astrolog beräknar horoskopet genom alla planeters position och deras förhållande till varandra blir det en komplex karta som kan kräva livslånga studier för att förstå till fullo. Det är roligt att läsa dagens horoskop med Metro till exempel, men för att få ett horoskop som är utförligt måste du få ett horoskop sammanställt från alla planeters position, aspekter och de olika husens placering. Även planeternas placering i husen spelar in. Fungerar då horoskop? Många som tvivlar på horoskopen har aldrig sett ett riktigt horoskop som vi har diskuterat i texten. Ett rätt beräknat horoskop som dessutom är förklarat av en utbildad astrolog brukar stämma förvånansvärt bra. Det kan förklara saker som din personlighet, dina styrkor och svagheter samt det bästa sättet att leva ett balanserat liv.

Domedagsprofetior

Nästan alla kulturer eller religioner har någon typ av domedagsprofetia. Det innebär en förutsägelse om att jorden ska gå under och människorna med den. Problemet med profetior är att de ofta är tvetydiga och svåra att tolka. De ger väldigt sällan ett fast datum utan istället är det flera spår och händelser som leder dit. Hysterin kring olika domedagsprofetior inträffar ofta vid sekelskiften. Men inte ens de är säkra, för tidräkningarna har ändrats genom tiden i och med byten av kalendrar osv, så det är svårt att säga vilket sekelskifte som menas. Profetior är lättast att tolka i efterhand.

Kända profetior om undergången

Det finns flera kända siare som hävdat att jorden kommer att gå under. Det finns även många berättelser från forna kulturer där mayakalendern förmodligen är den mest kända. Vi har även våra egna vikingar där berättelsen om Ragnarök ännu finns bevarade. Likt många andra skrönor kommer inte undergången plötsligt utan först väntar diverse plågor. I asatron väntar först en lång vinter, Fimbulvintern, som varar i flera år. Detta leder till hunger och annan nöd som får vänner och bröder att börja kriga mot varandra. Naturkatastroferna avlöser varandra och släpper loss Fenrisulven och andra bestar i Midgård. Gudarna samlas till ett sista möte och lämnar Valhall för att möta odjuren. De misslyckas dock och jorden går upp i lågor och sjunker sedan ner i havet.

Kommer jorden att gå under?

Frågan som många ställer sig är om jorden verkligen kommer att gå under? Svaret är ja, en dag kommer jorden att försvinna. Ingen vet säkert hur eller när men de flesta forskare är överens om att det inte är inom en snar framtid. Olika teorier och profetior finns att läsa om i litteraturen. Både i pappersform eller som ljudbok då detta är ett ämne som verkligen berör. Som längst kommer jorden att bestå i fem miljarder år ytterligare innan den går under, men vägen dit är kantad av faror. De största farorna kommer från rymden i form av kometer eller att vi kolliderar med andra planeter, men det finns även faror på jorden. En supervulkan skulle kunna få utbrott eller så skulle magnetfältet kunna försvinna om jordens kärna stelnar.

Spå framtiden

Visste du att det faktiskt finns människor som kan spå i framtiden? Det låter osannolikt men det handlar ofta om en medfödd förmåga som utvecklats och finslipats sen barnsben. Förr i världen så kallade man dessa människor för ”kloka gummor” eller ”kloka gubbar”. Det var ofta en äldre person som kunde sia om väder, vilket kön det skulle bli på det ofödda barnet eller hur skörden skulle bli. Idag vill man kanske veta lite andra saker som om man ska få sitt drömjobb eller om man kommer träffa kärleken.

Är de häxor och trollkarlar?

Förr i tiden så brändes häxor på bål om de visade tecken på att syssla med trolldom, det kunde handla om att kasta förbannelser över boskap eller åkermark. De häxor som finns idag sysslar mest med snällare saker som naturläkemedel och att hjälpa medmänniskor. Men det kan också gå väldigt fel. Här kan du läsa om en kvinna som lämnade livet som häxa och blev kristen efter flera obehagliga upplevelser. Alla kan någon gång tappa bort sig själv och ibland prövar man saker som gör att man hamnar på djupt vatten, det var precis det som hände här. Då är det bra att man kan hitta hjälp och stöd från andra. Ibland kan ju faktiskt den som alltid hjälper andra också behöva hjälp själv.

Finns det då en djävul?

De flesta tror inte på att det skulle finnas en djävul som leder människor på villovägar. Eller att det finns ett högre väsen som styr våra handlingar. Det är en gammal sedvänja att saker som är ovanliga eller som får människor att göra annat än arbeta och gå i kyrkan skulle vara av skada. Därför kallas ofta dessa saker för djävulens verk. Förr så var till exempel sex något som en sann kristen inte skulle njuta av eller prata om. Använde man dessutom sexleksaker så var man riktigt illa ute. Idag så är det helt okej att vara öppen med sin sexualitet och nästan hela vårat samhälle präglas av att man ska unna sig och njuta på alla sätt.

Kända profetior

Tycker du att det låter lockande att kunna se in i framtiden? Det finns inget säkert sätt att göra detta på men genom historiens gång är det många som har försökt. Redan urtidens människor försökte analysera naturens grönska och stjärnornas placering för att på något sätt få en ledtråd till vad som skulle hända i framtiden. Vissa saker stämde och andra inte, så det var mest en avancerad gissningslek som ägde rum. Det finns några kända profetior som har överlevt ända till dagens moderna tid och som har ett korn av sanning i sig.

Spå i stjärnorna

När man talar om profetior är det oundvikligt att inte nämna Nostradamus. Han levde på 1500-talet och ägnade sig åt bland annat medicin och stjärnskådning. Genom att använda sig av ett avancerat tolkningssystem där han kopplade samman matematik och astrologi lyckades han komma fram till några saker som han skrev ned till oss i eftervärlden. En av hans mest kända profetior är den som handlar om andra världskriget. Flera hundra år innan Hitler förklarade krig sägs Nostadamus ha vetat om att detta skulle ske, eftersom han hade sett det i stjärnorna. I den kända profetian talar Nostadamus om hur en stark ledare kommer födas och hur allt kommer sluta i en grotta av järn. Han nämner också Tyskland och en ort som liknar namnet på Hitlers födelseort. Att kunna se in i framtiden på detta sätt brukar kallas för att ha en tjänst. Det är Viktigt att profetiska tjänsten fungerar och att den överlever till eftervärlden.

nostradamus_propheciesNutid och framtid

Människan har alltid varit intresserad av att tolka sin omvärld och försöka se om det går att förutspå vad som kommer att ske. I takt med att vetenskapen har utvecklats har detta område kommit att krympa och bli något bespottat, men vissa profetior är svåra att förneka. Den store profeten Nostadamus tros ha sett att andra världskriget skulle äga rum flera hundra år innan det faktiskt bröt ut. Flera av hans profetior har överlevt till nutiden och detta är den mest kända. Nostradamus hade utarbetat ett eget system där han tolkade stjärnor ihop med matematik på ett sätt som man inte gör idag. Det finns säkerligen många moderna människor som är intresserade av att se in i framtiden men det är inte lika vanligt att vara profet idag som det var på 1500-talet. Om man känner att man har den profetiska tjänsten är det viktigt att ta vara på den.

 

Profetior i litteraturen

Det är minst sagt omstritt huruvida profetior förekommer i verkligheten eller inte, men en sak som är säker är att de förekommer i litteraturen, och särskilt inom genren fantasy, där profetior om en särskild utvald kämpe för det goda haglar tätt.

En sådan profetia återfinns i en av världens mest populära bokserier, nämligen Harry Potter. Profetian uttalas av professorn i spådomskonst på Hogwarts, Sibylla Trelawney, och handlar om ”den som har makten att besegra Mörkrets Herre”. I profetian beskriver hon sedan de tecken som ska utmärka honom, bland annat att Mörkrets herre ”skall märka honom som sin like”, vilket Voldemort gör i samband med att han försöker döda Harry Potter, och lämnar honom med det blixtformade ärret i pannan. Trelawney uttalade denna profetia under en anställningsintervju med Hogwarts rektor, Albus Dumbledore, som precis hade varit på väg att avfärda henne som tänkbar kandidat till positionen. Istället anställdes hon alltså som lärare i spådomskonst, där eleverna bland annat får lära sig att spå i kristallkula. I verkligheten brukar dessa spådomar mest bestå i att man kommer att möta en lång mörk främling, men om man faktiskt vill göra det i verkligheten har man nog bättre tur om man blir medlem i ett nätcommunity för dejting. Trelawneys spådomar visade sig dock vara korrekta, och 14 år senare uttalade ytterligare en profetia, som har att göra med händelserna i den tredje boken i serien, Harry Potter och fången från Azkaban.books-791923_960_720

När man talar om fantasy kan man inte undgå att nämna J.R.R. Tolkien och hans böcker om Midgård. Självklart finns det flera profetior även i Tolkiens värld, även om de är av mindre betydelse för böckernas handling. En profetia behandlar till exempel det som kallas ”Den sista striden”, Dagor Dagorath, som kan jämföras med Ragnarök i nordisk mytologi. Profetian uttalades av Mandos, en av Ainu, som kan liknas vid gudarna i Tolkiens värld.

Även i ett mer samtida fantasyepos finns det en mängd olika profetior, nämligen i George R.R. Martins Sagan om is och eld. Bland de många karaktärer som upplever något som liknar profetior finns Melisandre, som hävdar att hon kan se framtiden genom att skåda in i flammorna i en eld. Hon gör också flera förutsägelser om framtiden i böckerna, men har inte alltid rätt. Det framgår dock inte om misstagen beror på att hon faktiskt inte har någon kraft, eller på att hon feltolkar det hon ser.

Profetior – gudomligt meddelande eller bluff

Profetior är någonting som traditionellt har betraktats som ett meddelande från en gud eller någon annan typ av högre makt. Detta budskap framfördes till människorna genom en budbärare, en profet, som hade förmågan att kommunicera direkt med gudomligheten på ett sätt som inte de vanliga människorna kunde. Dessa meddelanden bestod allt som oftast av uppmaningar eller insikter som dessa människor behövde. Naturligtvis var de väldigt ofta av religiös natur och hade förmanande innehåll avsett att ge människor insikter som gjorde att de skulle leva på ett annorlunda och förhoppningsvis bättre sätt framöver.

Hand i hand med denna uppfattning har även spådom, klärvoajans och förmågan att blicka in i framtiden funnits. Under alla tider har det funnits personer som säger sig kunna uppfatta meddelanden från personer eller andra varelser som befinner sig i andra tider eller dimensioner. De har också hävdat att de kan förutspå kommande händelser genom att använda sig av olika hjälpmedel såsom kortlekar, kristallkulor eller kaffesump.

2016, silhouette of a woman standing in the sun

Dessa människor togs sällan på särskilt stort allvar, annat än av ett fåtal personer. Men det har också funnits flera exempel där framstående och aktade män och kvinnor påstått sig besitta dessa förmågor. En sådan person var den välutbildade, intellektuelle och berömda Nostradamus. Nostradamus gav ut en bok med en rad profetior som han förutsåg skulle inträffa i framtiden. Bland annat anses han ha förutsätt att atombomben skulle utvecklas och användas. Han har även förutsett bortgången av många kända män såsom John F. Kennedy och hans bror Robert, ja han ska till och med ha förutspått att Hitler skulle födas och att människorna en dag skulle gå på månen.

När hans profetior sedan började läsas var man så ivrig att få dem att passa in med något som hänt att man kanske gick lite för långt för att få det att gå ihop. Många menar att flera av hans profetior verkligen har inträffat och att han hade rätt i en rad beskrivningar av moderna händelser. Det har dock visat sig att profetiorna är så allmänt skrivna att de utan större problem kan matchas med flera olika världshändelser.

Bli stark med hjälp av självuppfyllande profetior

Självuppfyllande profetior är ett mycket välkänt fenomen som definieras av att en förutsägelse, bara genom att finnas till och kommuniceras mellan människor, faktiskt kan bli sann. Tror man tillräckligt mycket på något, oavsett om det stämmer eller inte, kan det alltså bli sant. Om man tror på något så leder detta till reaktioner som i sin tur skapar en sanningshalt i den ursprungliga förutsägelsen. Detta fenomen avser främst händelser i samhället men varför inte också använda detta för sin egen vinnings skull. Teorin kan lätt appliceras på en rad företeelser i livet, och tror man alltså tillräckligt mycket på något så är det med ens större chans att det blir verklighet.

För många innebär ett nytt år också en ny start. Det är något med det där att känna att man lägger det gamla bakom sig och se framåt mot nya utmaningar och mål. Det kan handla om att söka ett nytt arbete, flytta eller starta en egen verksamhet. Ofta kan det dock vara så att det är svårt att verkligen anta de där utmaningarna. Kanske tror man inte att man kommer att lyckas eller så finns det något annat som håller en tillbaka. I sådana situationer kan det vara mycket bra att använda sig av principen bakom de självuppfyllande profetiorna. Tänk det, tro det – och det kommer att bli så. Det är bara att sätta igång att försöka uppfylla sina mål för året!

2016 Start, Two Thousand Sixteen.

Det finns många sätt att finansiera sina nya planer. Ett av de enklaste är naturligtvis att låna pengar. Använd dig av möjligheten att jämföra olika lån och banker på nätet genom att gå in på advisa.se. Genom att ta ett lån kan man utveckla det nya projektet eller företaget utan att behöva bekymra sig om den ekonomiska situationen. Detta ger utrymme för kreativiteten och innovationen.

Ta tag i det nya året och sätt igång att arbeta för att uppfylla de där målen och drömmarna. Profetian säger ju att det är detta som ska ske och att det kommer att lyckas!

Hur ska det nya året bli?

2016 har precis börjat och många av oss gjorde nog det klassiska misstaget att på nyårsafton avge en massa löften som kanske redan har brutits. Detta är en sits som det är mycket lätt att hamna i. Det kan då kännas hopplöst. Men det finns faktiskt knep att ta till som kan ge en goda förutsättningar för ett bra år.

Inför årsskiften och i början av ett nytt år görs det alltid massor av förutsägelser om hur läget i världen kommer att se ut under det kommande året. Dessa profetior görs inom massor av områden – inom politik och ekonomi, det kan gälla väder och vind, hur skördar kommer att slå ut eller vad som kommer att ske på bostadsmarknaderna världen över. Det finns nog inte många områden som inte berörs av någon slags profetia under ett nytt års början. Dessa förutsägelser rör stora världsliga områden men är naturligtvis något som man själv också kan ha nytta av. Genom att ta del av dem får man en god uppfattning om hur året kommer att bli och man kan därmed också handla därefter för att se till att man drar fördel av eller skadas så lite som möjligt av de följder som profetiorna får.

Signpost year 2015 2016

Ett annat sätt att sia om det nya året är naturligtvis att ta del av sitt horoskop. Horoskop måste ju också ses som någon form av profetia, även om de oftast avhandlar ämnen som inte är riktigt lika omfattande och världsomvälvande som till exempel de profetior som Nostradamus fick till sig under 1500-talet. Inte desto mindre är de naturligtvis mycket viktiga för dig. Det kanske är så att det är nya karriärmöjligheter som anas på horisonten, kanske kommer du att hitta den stora kärleken, eller så är det ett år fyllt av härliga resor och spännande upplevelser. Kanske inträffar allt av det ovanstående – oavsett vad så kan det vara härligt att ha något att se fram emot och hoppas på. Dessutom kan det ju vara bra att ha lite tid på sig för att förbereda sig för dessa stora händelser.