Bli stark med hjälp av självuppfyllande profetior

Självuppfyllande profetior är ett mycket välkänt fenomen som definieras av att en förutsägelse, bara genom att finnas till och kommuniceras mellan människor, faktiskt kan bli sann. Tror man tillräckligt mycket på något, oavsett om det stämmer eller inte, kan det alltså bli sant. Om man tror på något så leder detta till reaktioner som i sin tur skapar en sanningshalt i den ursprungliga förutsägelsen. Detta fenomen avser främst händelser i samhället men varför inte också använda detta för sin egen vinnings skull. Teorin kan lätt appliceras på en rad företeelser i livet, och tror man alltså tillräckligt mycket på något så är det med ens större chans att det blir verklighet.

För många innebär ett nytt år också en ny start. Det är något med det där att känna att man lägger det gamla bakom sig och se framåt mot nya utmaningar och mål. Det kan handla om att söka ett nytt arbete, flytta eller starta en egen verksamhet. Ofta kan det dock vara så att det är svårt att verkligen anta de där utmaningarna. Kanske tror man inte att man kommer att lyckas eller så finns det något annat som håller en tillbaka. I sådana situationer kan det vara mycket bra att använda sig av principen bakom de självuppfyllande profetiorna. Tänk det, tro det – och det kommer att bli så. Det är bara att sätta igång att försöka uppfylla sina mål för året!

2016 Start, Two Thousand Sixteen.

Det finns många sätt att finansiera sina nya planer. Ett av de enklaste är naturligtvis att låna pengar. Använd dig av möjligheten att jämföra olika lån och banker på nätet genom att gå in på advisa.se. Genom att ta ett lån kan man utveckla det nya projektet eller företaget utan att behöva bekymra sig om den ekonomiska situationen. Detta ger utrymme för kreativiteten och innovationen.

Ta tag i det nya året och sätt igång att arbeta för att uppfylla de där målen och drömmarna. Profetian säger ju att det är detta som ska ske och att det kommer att lyckas!