Profetior – gudomligt meddelande eller bluff

Profetior är någonting som traditionellt har betraktats som ett meddelande från en gud eller någon annan typ av högre makt. Detta budskap framfördes till människorna genom en budbärare, en profet, som hade förmågan att kommunicera direkt med gudomligheten på ett sätt som inte de vanliga människorna kunde. Dessa meddelanden bestod allt som oftast av uppmaningar eller insikter som dessa människor behövde. Naturligtvis var de väldigt ofta av religiös natur och hade förmanande innehåll avsett att ge människor insikter som gjorde att de skulle leva på ett annorlunda och förhoppningsvis bättre sätt framöver.

Hand i hand med denna uppfattning har även spådom, klärvoajans och förmågan att blicka in i framtiden funnits. Under alla tider har det funnits personer som säger sig kunna uppfatta meddelanden från personer eller andra varelser som befinner sig i andra tider eller dimensioner. De har också hävdat att de kan förutspå kommande händelser genom att använda sig av olika hjälpmedel såsom kortlekar, kristallkulor eller kaffesump.

2016, silhouette of a woman standing in the sun

Dessa människor togs sällan på särskilt stort allvar, annat än av ett fåtal personer. Men det har också funnits flera exempel där framstående och aktade män och kvinnor påstått sig besitta dessa förmågor. En sådan person var den välutbildade, intellektuelle och berömda Nostradamus. Nostradamus gav ut en bok med en rad profetior som han förutsåg skulle inträffa i framtiden. Bland annat anses han ha förutsätt att atombomben skulle utvecklas och användas. Han har även förutsett bortgången av många kända män såsom John F. Kennedy och hans bror Robert, ja han ska till och med ha förutspått att Hitler skulle födas och att människorna en dag skulle gå på månen.

När hans profetior sedan började läsas var man så ivrig att få dem att passa in med något som hänt att man kanske gick lite för långt för att få det att gå ihop. Många menar att flera av hans profetior verkligen har inträffat och att han hade rätt i en rad beskrivningar av moderna händelser. Det har dock visat sig att profetiorna är så allmänt skrivna att de utan större problem kan matchas med flera olika världshändelser.