Profetior och skepticism

Eftersom det i allmänhet ligger någon form av religiös trosåskådning bakom tron på profetior så kan det ibland vara ett känsligt ämne att ta upp för diskussion. Medan åsikter om oraklet i Delfi kanske inte väcker särskilt heta känslor så kan däremot kritik mot Johannes uppenbarelse skapa hårda debatter bland troende kristna som övergår till känslomässiga uttryck. Om en person anser sig själv inneha profetians kraft så kan så lite som ett höjt ögonbryn orsaka kraftiga rektioner hos den som påstår sig vara synsk.

Huruvida man tror på förutsägelser om framtiden eller inte är en rent personlig fråga, men som med allt här i livet så är det också viktigt att göra efterforskningar. Det finns bra utbildningar som hjälper människor att ifrågasätta det de hör och läser och att få bra verktyg att debattera med, och även om det inte har så mycket med ens yrkesval att göra så kan ämnen som filosofi, religionskunskap och historia vara till stor hjälp. För dig som planerar att få bra resultat på högskoleprovet 2020 kan dina poäng leda till utbildning och kunskap om värdefulla metoder att ta med dig i både yrkeslivet och den sociala tillvaron.

Olika fallasier

Inom filosofi finns det ett begrepp som kallas för fallasi eller argumentationsfel och som går ut på att ett visst resonemang eller argument förvisso kan vara välmenat men av olika anledningar inte håller. När det kommer till profetior är ett klassiskt argumentationsfel den så kallade eftertolkningen där profetian tolkas så att den passar med facit i hand. Ett exempel på det är till exempel Nostradamus kryptiska verser som kan tolkas på många olika sätt. Ett annat är när en person påstår sig ha drömt om något som sedan inträffat utan att ta med i beräkningen alla de gånger som deras drömmar inte har slagit in.

Domedagsprofetior

En vanlig form av profetia handlar om jordens eller åtminstone samhällets undergång, och i västvärlden är den kanske kändaste Johannes uppenbarelse som finns att hitta i det Nya Testamentet. Boken ska ha skrivits efter att en av Jesus lärjungar fått en rad visioner under sin exil på den grekiska ön Patmos och betraktas av många kristna som en sann uppenbarelse om alltings ände.

För den bokstavstroende människan är den här boken full av sanningar och inger både vördnad och en god portion fruktan, men för den som är mer skeptiskt lagd finns det en hel del saker att anmärka om. Först och främst så skrevs boken i en tid då Romarriket var den största makten, och många menar att skriften i själva verket är en protest mot det mäktiga imperiet. Ett annat problem är språket då texten kan översättas på ett antal sätt vilket innebär att betydelsen ändras, liksom att ingen egentligen vet vem som skrivit boken.