Profetior och skepticism

Eftersom det i allmänhet ligger någon form av religiös trosåskådning bakom tron på profetior så kan det ibland vara ett känsligt ämne att ta upp för diskussion. Medan åsikter om oraklet i Delfi kanske inte väcker särskilt heta känslor så kan däremot kritik mot Johannes uppenbarelse skapa hårda debatter bland troende kristna som övergår till känslomässiga uttryck. Om en person anser sig själv inneha profetians kraft så kan så lite som ett höjt ögonbryn orsaka kraftiga rektioner hos den som påstår sig vara synsk.

Huruvida man tror på förutsägelser om framtiden eller inte är en rent personlig fråga, men som med allt här i livet så är det också viktigt att göra efterforskningar. Det finns bra utbildningar som hjälper människor att ifrågasätta det de hör och läser och att få bra verktyg att debattera med, och även om det inte har så mycket med ens yrkesval att göra så kan ämnen som filosofi, religionskunskap och historia vara till stor hjälp. För dig som planerar att få bra resultat på högskoleprovet 2020 kan dina poäng leda till utbildning och kunskap om värdefulla metoder att ta med dig i både yrkeslivet och den sociala tillvaron.

Olika fallasier

Inom filosofi finns det ett begrepp som kallas för fallasi eller argumentationsfel och som går ut på att ett visst resonemang eller argument förvisso kan vara välmenat men av olika anledningar inte håller. När det kommer till profetior är ett klassiskt argumentationsfel den så kallade eftertolkningen där profetian tolkas så att den passar med facit i hand. Ett exempel på det är till exempel Nostradamus kryptiska verser som kan tolkas på många olika sätt. Ett annat är när en person påstår sig ha drömt om något som sedan inträffat utan att ta med i beräkningen alla de gånger som deras drömmar inte har slagit in.

Domedagsprofetior

En vanlig form av profetia handlar om jordens eller åtminstone samhällets undergång, och i västvärlden är den kanske kändaste Johannes uppenbarelse som finns att hitta i det Nya Testamentet. Boken ska ha skrivits efter att en av Jesus lärjungar fått en rad visioner under sin exil på den grekiska ön Patmos och betraktas av många kristna som en sann uppenbarelse om alltings ände.

För den bokstavstroende människan är den här boken full av sanningar och inger både vördnad och en god portion fruktan, men för den som är mer skeptiskt lagd finns det en hel del saker att anmärka om. Först och främst så skrevs boken i en tid då Romarriket var den största makten, och många menar att skriften i själva verket är en protest mot det mäktiga imperiet. Ett annat problem är språket då texten kan översättas på ett antal sätt vilket innebär att betydelsen ändras, liksom att ingen egentligen vet vem som skrivit boken.

Två profeter vars profetior blev verklighet

Bland historiens profeter är förmodligen Nostradamus den som är mest välkänd. Hans profetior har med ett visst mått av välvilja tolkats som bland de mest precisa som någonsin nedtecknats. Fast trots det är de inte mer detaljerade än att de som ger sig in på att försöka uttolka dem måste pussla lite med bevisen (Hister blir det till Hitler för att nämna ett känt exempel. Men det finns såklart fler människor genom historien som mer eller mindre gissat rätt. Här följer två av dem.

John Elfreth Watkins

Han var ovanligt träffsäker när det gäller profetior. Watkins var en amerikansk civilingenjör som år 1900 gav sig på att försöka förutse hur världen skulle se ut år 2000. Han lyckades pricka en hel del saker. Till exempel förutsåg han mobiltelefoni (han kallade dem ”trådlösa telefoner”), att vi skulle kunna köpa färdiglagad mat i våra matbutiker, TV och digitala färgfotografier.

Det var några exempel på Watkins förutsägelser som slog in. Men om man nu gärna vill tro att Watkins var synsk så kan det vara bra att kolla på några av de gissningar han gjorde som gick helt fel. Han menade till exempel att bokstäverna c, x och q skulle försvinna ur alfabetet och att myggor och flugor skulle dö ut.

Edgar Cayce

Edgar Cayce levde mellan år 1877-1945 och påstod själv att han var synsk. Vissa ser honom som en förgrundsfigur i New Age-rörelsen. Cayce påstods ha gjort en mängd förutsägelser som slagit in. Under en seans ska han ha förutsett andra världskrigets utbrott och berättat detta för en man som jobbade i logistikbranschen. År 1927 spådde han att blod skulle komma att bli ett viktigt verktyg för att diagnosticera sjukdomar. Mest detaljerade var dock hans förvarningar om den globala finanskris som utlöstes år 1929. Vid två tillfällen ska han ha förvarnat dels en börsmäklare och en läkare om ”nära förestående störningar i de globala finanserna”. Idag associeras Cayce främst med en fortfarande en aktiv organisation som bland annat sysslar med att utbilda påstådda clairvoyanta människor.

Förutsägelser är svårt

Profetior i alla ära, det är svårt att förutse vilken som är den bästa sparformen för dina pengar. SAVR hjälper dig att spara pengar genom att ge tips på hur du kan leva billigare. Men viktigast av allt är att de förvaltas i en fond som historiskt sett presterat bättre än börsen. Om du vill spara pengar är det ett tips att kolla in SAVR och vad de kan erbjuda dig och din plånbok.

Förutsägelser är svåra och i någon mån är det väl som talesättet säger att även en blind höna hittar ett korn ibland. Gör tillräckligt många förutsägelser och till slut kommer någon av dem att bli verklighet.

Profetior och sjukdom

Homeros berättar att under det trojanska kriget började många i det grekiska lägret plötsligt insjukna i en dödlig pest. Först drabbades djuren, förtäljer han, men snart började även männen falla som flugor. Dag för dag blev läget än värre och ingen visste vad man skulle ta sig till. Då klev en siare fram och förkunnande att grekerna dragit gudarnas vrede över sig och att det närmare bestämt var Apollon som blivit förbannad efter att en av hans prästinnor vanhedrats av den grekiske kungen Agamemnon.

Apollon var läkekonstens men även pestens gud så under antiken trodde man att han både kunde hela och skada, beroende på om man vördade honom eller inte. Hans son, Asklepios, dyrkades som en halvgud och över hela Medelhavsvärlden byggde man tempel till hans ära dit människor kunde söka sig om de hade problem med hälsan. Precis som man idag kan få hjälp och information av experter som Artros.org om man lider av den ofta smärtsamma ledsjukdomen så sökte man sig då till kunniga präster och hoppades på deras profetiska gåvor.

En helig förkunnelse

Ordet profetia betyder inte, som många tror, spådom eller siande utan snarare förkunnelse. I det här fallet handlar det om att man förkunnar en övernaturlig varelses vilja och beroende på vilken trosåskådning man tillhör kan det handla om allt från en enda, allsmäktig gud till en myriad av gudar eller naturandar som bor i djur och träd.

Under antiken var det vanligt att man trodde på olika gudar som var ansvariga för olika områden och när det kom till sjukdom var det alltså Apollon och Asklepios som var de viktigaste. Folk vallfärdades till Asklepierna, särskilda tempel som man idag skulle kunna jämföra med sjukhus eller spa-anläggningar, och det allra mest berömda och respekterade låg på ön Kos, där man indelat behandlingsområdena i tre olika lokaler: en för kroppen, en för själen och en för sinnet.

När patienten kom till templet fick han eller hon genomgå tvagningsritualer och berätta för prästerskapet vad problemet var, och efter att ha offrat till guden fick personen gå och lägga sig inne i det heliga rummet. Under natten drömde man sedan om ett möte med guden, som berättade hur man skulle behandlas eller som rentav avlägsnade sjukdomen från kroppen. Det finns hundratals berättelser om människor som trodde sig blivit helade och arkeologer har hittat tusentals votivoffer som ofta var tillverkade av lera, trä eller metall och som avbildade den kroppsdel eller det organ som drabbats.

Vad det egentligen var som försiggick i Asklepierna är det ingen som vet idag, men det finns många som anser att det kanske till och med var frågan om regelrätta operationer. De ständigt återkommande skildringarna om hur patienten sovit och sedan blivit frisk påminner om narkos och kirurgiska ingrepp, men enligt prästerna var det i själva verket fråga om profetior, kunskaper och uppdaganden om gudens vilja.

Olika profetior

Det finns väldigt många profetior runt om i världen, både aktuella och inaktuella, och det är någonting som fascinerat människor i alla tider. Men en del av dessa förutsägelser är inte i grund och botten någon profetia eller förutsägelse, det är snarare en tolkning i ett senare skede av någonting annat.

Mayakalendern

Ett bra exempel på detta är Mayakalendern. Under 2012 var den det stora samtalsämnet och något som ledde till olika fester med material från partykungen.se, ”den 21 december 2012 kommer världen att gå under!” Detta var någonting som olika forskare som specialiserat sig på Maya-riket ständigt förnekade. Och det fanns tydliga bevis på att så inte var fallet.

Orsaken till att människor trodde världen skulle gå under var att, enligt allmän uppfattning, Mayakalendern tog slut. Det som faktiskt hände var att Mayakalendern är uppdelad i cykler som varar ca 400 år. Dessa cykler kallas för ”baktuner” och det som hände den 21 december 2012 var att en av dessa baktuner, den trettonde, tog slut. Detta innebar naturligtvis inte att världen enligt Mayafolket skulle gå under, kalendern skulle helt enkelt bara börja om på en ny fjortonde baktun.

Nostradamus

Nostradamus, som egentligen hette Michel de Nostredame, var en matematiker, lärare, läkare och filosof från Frankrike. Han är framför allt mest känd för att ha publicerat boken ”Centuries”eller ”Les Propheties”, som sägs vara profetior av händelser från 1500-talet och framåt. Boken blev förbjuden av Påven själv eftersom man ansåg att boken förutsåg undergången av påvedömet.

Boken släpptes år 1555 och gav Nostradamus uppmärksamhet redan år 1559 när en av bokens profetior enligt många besannades. Det han skrev var att ett yngre lejon kommer att besegra ett äldre. Han nämner även att det kommer att ske på ett slagfält i en enskild strid. Han beskriver hur ögonen kommer att bli genomborrade genom en gyllene bur, och att två sår blir ett för att sedan orsaka döden på ett otrevligt sätt.

De som tror att denna profetia besannades hävdar att den handlar om när Kung Henrik II blev dödad. Det var under ett tornerspel när Henrik II mötte den något yngre Montgomery, som båda hade lejon på sina sköldar. Montgomery besegrade Henrik II för att besanna det första stycket.

Det andra stycket tros beskriva hur Montgomerys lans trängde igenom kungens hjälm, ”en gyllene bur”.

Lansen splittrades och trängde in i kungens ena öga och vidare in i ögonhålan och tinningen. Dessa skador gjorde att han efter dagar av andningssvårigheter och kramper till slut avled.

Avslutande ord

Vare sig man tror på profetior eller hävdar att de som besannats egentligen bara har varit vagt formulerade och skulle kunna passa in på många händelser så är profetior någonting som alltid har, och alltid kommer, att fascinera människor. Det okända, framtiden, är någonting som människan inte vet någonting om och av naturen så är människan ”rädd” för det okända. Det är naturligt att försöka finna en förklaring på olika saker och att ha förutsägelser som ”bevis” för att framtiden inte är helt okänd kan vara ett sätt för människan att undermedvetet minska den osäkerhet som finns.

Profetior

Profetior är något som har präglat människan sedan stenåldern. För de som inte vet vad en profetia är, så innebär det något som vi människor tror ska hända. På stenåldern offrades verktyg och redskap i vatten för att människorna trodde att de fick en bättre relation till gud och att de kom till himlen om de offrade något. På vikingatiden begravdes de döda med gåvor eftersom det ansågs att den döde fick med sig detta på andra sidan och kände sig trygg. Idag kan de döda också bli begravda med saker de känner sig trygga med. För att begrava en släkting kan du använda dig av bland annat Lavendla för att få hjälp med allt som hör begravningen till.

Det finns en annan profetia som människor inte tänker på. Denna typ av profetia finns inom många olika religioner. När barnen är små tas de till en präst för att få en så kallad spådom, profetia om deras framtid. Ibland kan denna profetia stämma och ibland kan den vara helt fel. En profetia kan också innebära att en person siar om framtiden för världen. Det är många gånger som vi har kunnat läsa om att jorden ska gå under ett visst datum för att någon har spått in i framtiden.

Detta har hittills inte hänt så det kan göra att förtroendet för profetior inte har samma innebörd idag som den en gång hade. På 1800-talet var gud stor i Sverige och det var inte många som inte var troende. Det gjorde att prästerna blev deras profeter som siade om framtiden. Då dessa människor inte hade så mycket annat att tro på, blev det ofta prästens ord som var lag. Om prästen sa att det skulle bli fint väder så att grödorna skulle växa så var det så, även om det visade sig senare att det inte stämde. En profetia kan också vara ett direkt budskap eller meddelande från gud.

Idag är inte Sverige lika troende och profetior skrämmer oss inte längre trots att de finns de som fortfarande ser sig som guds sändebud som ska försöka sprida budskap och meddelanden. Livets ord är en av dessa grupper som tror sig leverera direkta meddelanden från gud, trots att Sverige inte är ett troende land längre, fortsätter livets ord knacka på våra dörrar för att berätta om jordens undergång. Profetian att jorden kommer gå under har funnits i många år och det är många forskare som genom vetenskap kommit fram till att den kan gå under någon gång men det är inte så nära som dessa sändebud försöker få oss att tro. Det gör att ingen tror på dessa sändebud längre när de kommer och knackar dörr. Vi väljer alla att tro på om dessa profetior är sanna eller inte.

Profetior

Trots sitt namn har termen profetia inget med engelskans ”proof” att göra. Snarare gäller det omvända förhållandet, en profetia kan sägas vara en förutsägelse eller spådom om en framtida händelse. Om framtiden vet vi egentligen inte mycket, varför bevis inte finns på bordet för att något ska hända. Däremot kan man estimera med hjälp av statistik, matematik och naturvetenskap över vad som troligtvis kommer hända.

En profetia är i regel helt ovetenskaplig och vilar på en persons subjektiva framtidsvision. Jesus var en annan profet, vem vet vilka saker han skulle kunnat snickra ihop med material från byggmax till projekt så att de stod mycket stadigare än standarden cirka 2000 år tillbaka.

Nostradamus

Läkaren och astrologen Nostradamus föddes 1503 och dog 1566. Han förutspådde ett antal scenarion som sedermera faktiskt inträffade, vilket gjorde han berömd över hela världen. Han gav ut sina listor i samlingsverket ”Nostradamus samlade profetior”. Nyutkomna upplagor fortsätter att ges ut av bokförlagen, och det är egentligen inte märkligt med tanke på att titeln bara genom sitt namn är ett starkt varumärke över hela världen. Intäkterna från bokförsäljningen överstiger kostnaderna för tillverkning och marknadsföring av böckerna.

Som 15-åring påbörjade han universitetsstudier i den franska orten Avignon, för att sedan göra ett studieuppehåll och istället läsa till apotekare. I det pesthärjade Europa där digerdöden ingav fruktan hos de flesta människor försökte han tillverka ett rosenpiller parallellt med att forska om pestens orsak och verkan. Rosenpillret hade ingen effekt varken beträffande lindring eller som rent botemedel, något som han smärtsamt fick uppleva när hans familj gick bort i pesten.

Nostradamus var som nämnt astrolog, vilka sysslar med horoskop och andra spådomar ”ristade i stjärnhimlen”. Själva grundkonceptet med horoskop är att varje enskild månad skall kunna appliceras för i princip alla människor. Det spelar därför ingen roll om du är född i april eller september, oavsett födelsemånad kommer ditt horoskop att stämma bra. Horoskopen är allmänmänskliga och anspelar därför på känslor och tankar som vi alla bär på. Meningen med horoskopet är att se hur man har det just nu eller kommer ha det inom en snar framtid, för att förenkla ditt liv.

Profetiorna var vagt formulerade och kunde appliceras på många fall och scenarion. Ofta nämndes diverse katastrofer eller folkgrupper och så vidare. Hans profetior mötte inte helt oväntat på motstånd, i all synnerhet från framstående forskare. Med all rätta, han bedrev ju inte forskning utan skrev egentligen realistisk fiktion.

Profetior i allmänhet

Nazitysklands diktator Adolf Hitler hade som profetia att enligt artikeln styra ett judefritt Tyskland och därmed kunna skapa en arisk nation, han lyckades enbart partiellt. En vanlig profetia är att USA inom en överskådlig framtid kommer få sin första kvinnliga president. Profetior styrs mycket av vad som för stunden anses vara en trend.

Antika profetior – vetenskap eller siande?

Människan har i alla tider velat veta saker om sin framtid och över huvud taget sådant som man inte kan känna till här och nu. Kommer jag bli rik? Kommer jag gifta mig? Får jag det där jobbet? Gjorde jag rätt i att låna ut pengar till min vän? Kommer det att bli krig? Frågor som väcker både nyfikenhet och osäkerhet och det är just därför som profeter fascinerar.

I ordet striktaste bemärkelse så betyder profet en person som förkunnar saker, oftast sådant som de fått veta av övernaturliga makter. Tanken att framtiden redan är utstakad och att man på något vis skulle kunna få tillgång till information om den har fått människor att i alla tider söka sig till dem de tror har ”gåvan”, liksom olika metoder som till exempel kristallkulor, fågelflykt och kaffesump.

Orakel och kontroverser

Under antiken fanns det många olika typer av profeter, och den kanske mest berömda var oraklet i Delfi på det grekiska fastlandet. Oraklet var en äldre kvinna av gott rykte som blivit välsignad av siandets gud Apollon, och genom att hamna i en slags trans och rabbla en massa obegripliga ord kunde hennes präster översätta det hon sagt till ett verkligt budskap. Hit vallfärdades kungar och fattiga bönder, alla med samma syfte: att få veta hur det skulle gå!

Men trodde folk verkligen på det här? Antikens egyptier, greker och romare hade ju redan en ganska djupgående kunskap om vetenskap och man hade redan upptäckt att jorden var rund och att det var viktigt att tvätta händerna om man skulle operera en patient. Man hade till och med sofistikerade tandställningar och även om de knappast kunde jämföras med Distriktstandvården och deras välutvecklade tekniker och behandlingar, så var de ändå mer avancerade än vad man kanske skulle kunna tro.

Hippokrates och vetenskapen

En av de främsta vetenskapsmännen i den antika världen hette Hippokrates som föddes på mitten av 400-talet f:Kr. och kom från den grekiska ön Kos. Han var den första personen som offentligt deklarerade att sjukdomar inte alltid kom ifrån gudarna, utan helt enkelt kunde bero på att man inte levde ett sunt liv. Därför ordinerade han sina patienter saker som motion, vila och god kost och han poängterade alltid vikten av att vara renlig och att försöka eftersträva ett inre lugn. Just träning var något som antikens folk verkligen förstod sig på och hur den inte bara påverkade kroppen utan även sinnet.

Av förklarliga skäl retade Hippokrates prästerskapet, som tjänade stora summor på att kurera människor genom böner och ritualer, till vansinne och han blev till och med fängslad. Han förnekade dock aldrig gudarnas existens utan menade snarare att inte allt kom ifrån dem, och att man bör ta saker och ting med en nypa salt. Visa ord från en svunnen tid!

Religiösa profeter

Att få en kallelse från Gud, en uppgift eller bud om vad som komma skall, hör inte till vanligheterna. Inom världens religioner finns dock flera personer som anses upplevt just detta. Dessa kallas för profeter. De förekommer i de flesta religioner men oftare i somliga. Främst inom de abrahamitiska religionerna, islam, judendom och kristendom, har de en framträdande roll. En profet är en förkunnare och de kändaste profeterna är Jesus, Mohammed och Moses. Mohammed anses för övrigt inom Islam vara den siste profeten och det var genom honom som Koranen, guds ord, nedtecknades.

Flera religioner delar profeter

Många religioner är sammankopplade med varandra. Detta har ofta att göra med att en religion uppstått i viss en region för att med tiden förgrena sig och sprida sig till närområdet och vidare ut i världen. Judendomen, kristendomen och islam är alla sammankopplade genom sin gemensamma koppling till profeten Abraham. Även Jesus är en profet bland andra inom islam, där Muhammed anses vara den främste. Det finns mycket forskning som undersöker hur profeterna levde och även hur de kan ha sett ut. Brittiska forskare har tagit fram en bild av hur Jesus egentligen såg ut genom att analysera kranier från hans samtid.

Profeter i andra religioner

Profeter är dock inget som endast hör de abrahamitiska religionerna till. Även inom de östasiatiska religionerna finns personer som kan kallas profeter. Buddha som blev först bland människor att uppnå nirvana och upplysning kan sägas vara buddismens stora profet, medan guden Krishna har en särställning inom hinduismen. En annan, numera mindre spridd religion, zoroastrismen grundades för över 3500 år sedan av profeten Zarathustra som fick sina bud från guden Ahura Mazda. Zoroastrismen anses för övrigt vara en av världens äldsta monolatriska religioner, det vill säga en religion där människan följer endast en gud. Till skillnad från monoteism erkänner dock monolatriska religioner att andra folkgrupper kan ha andra gudar.

Fungerar horoskop?

Ett riktigt horoskop som ställs av en astrolog är väldigt annorlunda jämfört med de horoskop som vi kan se i olika tidningar. De enkla horoskopen i tidningarna utgår mestadels enbart från ditt soltecken, det vill säga vad för stjärntecken solen stod i när du föddes. Det innebär att om du t.e.x. är tvilling så har du samma horoskop som alla andra tvillingar på planeten. Ett horoskop som är uträknat av en astrolog är mer komplext än så och även mer personligt. Där ses alla planeternas placering vid din födsel som lika viktiga och även deras placering till varandra är beräknat. veckans horoskop med Veckorevyn är ett roligt sätt att läsa om astrologi men det berör bara ditt soltecken.

Sol, måne och stigande tecken

Ditt soltecken är givetvis viktigt när du ställer ett personligt horoskop. Även månens placering anses vara en viktig del liksom ascendenten som är den stigande planeten på horisonten vid din födsel. Om du är tvilling i ditt soltecken men har en skorpionmåne och kanske vädur som ascendent, då ger det dig en helt annan personlighet än den som vanligtvis beskrivs för tvillingar. Genom att mäta de olika planeternas aspekter till varandra kan ännu mer information utläsas om din personlighet, ditt livsöde och det går även att se planeternas framtida influenser. På samma sätt som du kan få hjälp med en radonmätning kan du få hjälp med att mäta din personlighet genom astrologins mysterier. Varenda planet spelar in i hur du upplever ditt liv. Planeterna är alla olika arketyper som spelar ut sin roll i våra liv, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Även husen i zodiaken spelar in i horoskopet.

Det är en vetenskap

Astrologi är något som många kulturer har forskat om sedan tusentals år tillbaka. Enligt de som är kunniga inom astrologi ska det benämnas som en vetenskap. Det är matematik som används för att ställa horoskop. När en astrolog beräknar horoskopet genom alla planeters position och deras förhållande till varandra blir det en komplex karta som kan kräva livslånga studier för att förstå till fullo. Det är roligt att läsa dagens horoskop med Metro till exempel, men för att få ett horoskop som är utförligt måste du få ett horoskop sammanställt från alla planeters position, aspekter och de olika husens placering. Även planeternas placering i husen spelar in. Fungerar då horoskop? Många som tvivlar på horoskopen har aldrig sett ett riktigt horoskop som vi har diskuterat i texten. Ett rätt beräknat horoskop som dessutom är förklarat av en utbildad astrolog brukar stämma förvånansvärt bra. Det kan förklara saker som din personlighet, dina styrkor och svagheter samt det bästa sättet att leva ett balanserat liv.

Domedagsprofetior

Nästan alla kulturer eller religioner har någon typ av domedagsprofetia. Det innebär en förutsägelse om att jorden ska gå under och människorna med den. Problemet med profetior är att de ofta är tvetydiga och svåra att tolka. De ger väldigt sällan ett fast datum utan istället är det flera spår och händelser som leder dit. Hysterin kring olika domedagsprofetior inträffar ofta vid sekelskiften. Men inte ens de är säkra, för tidräkningarna har ändrats genom tiden i och med byten av kalendrar osv, så det är svårt att säga vilket sekelskifte som menas. Profetior är lättast att tolka i efterhand.

Kända profetior om undergången

Det finns flera kända siare som hävdat att jorden kommer att gå under. Det finns även många berättelser från forna kulturer där mayakalendern förmodligen är den mest kända. Vi har även våra egna vikingar där berättelsen om Ragnarök ännu finns bevarade. Likt många andra skrönor kommer inte undergången plötsligt utan först väntar diverse plågor. I asatron väntar först en lång vinter, Fimbulvintern, som varar i flera år. Detta leder till hunger och annan nöd som får vänner och bröder att börja kriga mot varandra. Naturkatastroferna avlöser varandra och släpper loss Fenrisulven och andra bestar i Midgård. Gudarna samlas till ett sista möte och lämnar Valhall för att möta odjuren. De misslyckas dock och jorden går upp i lågor och sjunker sedan ner i havet.

Kommer jorden att gå under?

Frågan som många ställer sig är om jorden verkligen kommer att gå under? Svaret är ja, en dag kommer jorden att försvinna. Ingen vet säkert hur eller när men de flesta forskare är överens om att det inte är inom en snar framtid. Olika teorier och profetior finns att läsa om i litteraturen. Både i pappersform eller som ljudbok då detta är ett ämne som verkligen berör. Som längst kommer jorden att bestå i fem miljarder år ytterligare innan den går under, men vägen dit är kantad av faror. De största farorna kommer från rymden i form av kometer eller att vi kolliderar med andra planeter, men det finns även faror på jorden. En supervulkan skulle kunna få utbrott eller så skulle magnetfältet kunna försvinna om jordens kärna stelnar.