Religiösa profeter

Att få en kallelse från Gud, en uppgift eller bud om vad som komma skall, hör inte till vanligheterna. Inom världens religioner finns dock flera personer som anses upplevt just detta. Dessa kallas för profeter. De förekommer i de flesta religioner men oftare i somliga. Främst inom de abrahamitiska religionerna, islam, judendom och kristendom, har de en framträdande roll. En profet är en förkunnare och de kändaste profeterna är Jesus, Mohammed och Moses. Mohammed anses för övrigt inom Islam vara den siste profeten och det var genom honom som Koranen, guds ord, nedtecknades.

Flera religioner delar profeter

Många religioner är sammankopplade med varandra. Detta har ofta att göra med att en religion uppstått i viss en region för att med tiden förgrena sig och sprida sig till närområdet och vidare ut i världen. Judendomen, kristendomen och islam är alla sammankopplade genom sin gemensamma koppling till profeten Abraham. Även Jesus är en profet bland andra inom islam, där Muhammed anses vara den främste. Det finns mycket forskning som undersöker hur profeterna levde och även hur de kan ha sett ut. Brittiska forskare har tagit fram en bild av hur Jesus egentligen såg ut genom att analysera kranier från hans samtid.

Profeter i andra religioner

Profeter är dock inget som endast hör de abrahamitiska religionerna till. Även inom de östasiatiska religionerna finns personer som kan kallas profeter. Buddha som blev först bland människor att uppnå nirvana och upplysning kan sägas vara buddismens stora profet, medan guden Krishna har en särställning inom hinduismen. En annan, numera mindre spridd religion, zoroastrismen grundades för över 3500 år sedan av profeten Zarathustra som fick sina bud från guden Ahura Mazda. Zoroastrismen anses för övrigt vara en av världens äldsta monolatriska religioner, det vill säga en religion där människan följer endast en gud. Till skillnad från monoteism erkänner dock monolatriska religioner att andra folkgrupper kan ha andra gudar.