Profetior

Profetior är något som har präglat människan sedan stenåldern. För de som inte vet vad en profetia är, så innebär det något som vi människor tror ska hända. På stenåldern offrades verktyg och redskap i vatten för att människorna trodde att de fick en bättre relation till gud och att de kom till himlen om de offrade något. På vikingatiden begravdes de döda med gåvor eftersom det ansågs att den döde fick med sig detta på andra sidan och kände sig trygg. Idag kan de döda också bli begravda med saker de känner sig trygga med. För att begrava en släkting kan du använda dig av bland annat Lavendla för att få hjälp med allt som hör begravningen till.

Det finns en annan profetia som människor inte tänker på. Denna typ av profetia finns inom många olika religioner. När barnen är små tas de till en präst för att få en så kallad spådom, profetia om deras framtid. Ibland kan denna profetia stämma och ibland kan den vara helt fel. En profetia kan också innebära att en person siar om framtiden för världen. Det är många gånger som vi har kunnat läsa om att jorden ska gå under ett visst datum för att någon har spått in i framtiden.

Detta har hittills inte hänt så det kan göra att förtroendet för profetior inte har samma innebörd idag som den en gång hade. På 1800-talet var gud stor i Sverige och det var inte många som inte var troende. Det gjorde att prästerna blev deras profeter som siade om framtiden. Då dessa människor inte hade så mycket annat att tro på, blev det ofta prästens ord som var lag. Om prästen sa att det skulle bli fint väder så att grödorna skulle växa så var det så, även om det visade sig senare att det inte stämde. En profetia kan också vara ett direkt budskap eller meddelande från gud.

Idag är inte Sverige lika troende och profetior skrämmer oss inte längre trots att de finns de som fortfarande ser sig som guds sändebud som ska försöka sprida budskap och meddelanden. Livets ord är en av dessa grupper som tror sig leverera direkta meddelanden från gud, trots att Sverige inte är ett troende land längre, fortsätter livets ord knacka på våra dörrar för att berätta om jordens undergång. Profetian att jorden kommer gå under har funnits i många år och det är många forskare som genom vetenskap kommit fram till att den kan gå under någon gång men det är inte så nära som dessa sändebud försöker få oss att tro. Det gör att ingen tror på dessa sändebud längre när de kommer och knackar dörr. Vi väljer alla att tro på om dessa profetior är sanna eller inte.