Profetior

Trots sitt namn har termen profetia inget med engelskans ”proof” att göra. Snarare gäller det omvända förhållandet, en profetia kan sägas vara en förutsägelse eller spådom om en framtida händelse. Om framtiden vet vi egentligen inte mycket, varför bevis inte finns på bordet för att något ska hända. Däremot kan man estimera med hjälp av statistik, matematik och naturvetenskap över vad som troligtvis kommer hända.

En profetia är i regel helt ovetenskaplig och vilar på en persons subjektiva framtidsvision. Jesus var en annan profet, vem vet vilka saker han skulle kunnat snickra ihop med material från byggmax till projekt så att de stod mycket stadigare än standarden cirka 2000 år tillbaka.

Nostradamus

Läkaren och astrologen Nostradamus föddes 1503 och dog 1566. Han förutspådde ett antal scenarion som sedermera faktiskt inträffade, vilket gjorde han berömd över hela världen. Han gav ut sina listor i samlingsverket ”Nostradamus samlade profetior”. Nyutkomna upplagor fortsätter att ges ut av bokförlagen, och det är egentligen inte märkligt med tanke på att titeln bara genom sitt namn är ett starkt varumärke över hela världen. Intäkterna från bokförsäljningen överstiger kostnaderna för tillverkning och marknadsföring av böckerna.

Som 15-åring påbörjade han universitetsstudier i den franska orten Avignon, för att sedan göra ett studieuppehåll och istället läsa till apotekare. I det pesthärjade Europa där digerdöden ingav fruktan hos de flesta människor försökte han tillverka ett rosenpiller parallellt med att forska om pestens orsak och verkan. Rosenpillret hade ingen effekt varken beträffande lindring eller som rent botemedel, något som han smärtsamt fick uppleva när hans familj gick bort i pesten.

Nostradamus var som nämnt astrolog, vilka sysslar med horoskop och andra spådomar ”ristade i stjärnhimlen”. Själva grundkonceptet med horoskop är att varje enskild månad skall kunna appliceras för i princip alla människor. Det spelar därför ingen roll om du är född i april eller september, oavsett födelsemånad kommer ditt horoskop att stämma bra. Horoskopen är allmänmänskliga och anspelar därför på känslor och tankar som vi alla bär på. Meningen med horoskopet är att se hur man har det just nu eller kommer ha det inom en snar framtid, för att förenkla ditt liv.

Profetiorna var vagt formulerade och kunde appliceras på många fall och scenarion. Ofta nämndes diverse katastrofer eller folkgrupper och så vidare. Hans profetior mötte inte helt oväntat på motstånd, i all synnerhet från framstående forskare. Med all rätta, han bedrev ju inte forskning utan skrev egentligen realistisk fiktion.

Profetior i allmänhet

Nazitysklands diktator Adolf Hitler hade som profetia att enligt artikeln styra ett judefritt Tyskland och därmed kunna skapa en arisk nation, han lyckades enbart partiellt. En vanlig profetia är att USA inom en överskådlig framtid kommer få sin första kvinnliga president. Profetior styrs mycket av vad som för stunden anses vara en trend.