Kända profetior

Tycker du att det låter lockande att kunna se in i framtiden? Det finns inget säkert sätt att göra detta på men genom historiens gång är det många som har försökt. Redan urtidens människor försökte analysera naturens grönska och stjärnornas placering för att på något sätt få en ledtråd till vad som skulle hända i framtiden. Vissa saker stämde och andra inte, så det var mest en avancerad gissningslek som ägde rum. Det finns några kända profetior som har överlevt ända till dagens moderna tid och som har ett korn av sanning i sig.

Spå i stjärnorna

När man talar om profetior är det oundvikligt att inte nämna Nostradamus. Han levde på 1500-talet och ägnade sig åt bland annat medicin och stjärnskådning. Genom att använda sig av ett avancerat tolkningssystem där han kopplade samman matematik och astrologi lyckades han komma fram till några saker som han skrev ned till oss i eftervärlden. En av hans mest kända profetior är den som handlar om andra världskriget. Flera hundra år innan Hitler förklarade krig sägs Nostadamus ha vetat om att detta skulle ske, eftersom han hade sett det i stjärnorna. I den kända profetian talar Nostadamus om hur en stark ledare kommer födas och hur allt kommer sluta i en grotta av järn. Han nämner också Tyskland och en ort som liknar namnet på Hitlers födelseort. Att kunna se in i framtiden på detta sätt brukar kallas för att ha en tjänst. Det är Viktigt att profetiska tjänsten fungerar och att den överlever till eftervärlden.

nostradamus_propheciesNutid och framtid

Människan har alltid varit intresserad av att tolka sin omvärld och försöka se om det går att förutspå vad som kommer att ske. I takt med att vetenskapen har utvecklats har detta område kommit att krympa och bli något bespottat, men vissa profetior är svåra att förneka. Den store profeten Nostadamus tros ha sett att andra världskriget skulle äga rum flera hundra år innan det faktiskt bröt ut. Flera av hans profetior har överlevt till nutiden och detta är den mest kända. Nostradamus hade utarbetat ett eget system där han tolkade stjärnor ihop med matematik på ett sätt som man inte gör idag. Det finns säkerligen många moderna människor som är intresserade av att se in i framtiden men det är inte lika vanligt att vara profet idag som det var på 1500-talet. Om man känner att man har den profetiska tjänsten är det viktigt att ta vara på den.