Profetior

Trots sitt namn har termen profetia inget med engelskans ”proof” att göra. Snarare gäller det omvända förhållandet, en profetia kan sägas vara en förutsägelse eller spådom om en framtida händelse. Om framtiden vet vi egentligen inte mycket, varför bevis inte finns på bordet för att något ska hända. Däremot kan man estimera med hjälp av statistik, matematik och naturvetenskap över vad som troligtvis kommer hända.

En profetia är i regel helt ovetenskaplig och vilar på en persons subjektiva framtidsvision. Jesus var en annan profet, vem vet vilka saker han skulle kunnat snickra ihop med material från byggmax till projekt så att de stod mycket stadigare än standarden cirka 2000 år tillbaka.

Nostradamus

Läkaren och astrologen Nostradamus föddes 1503 och dog 1566. Han förutspådde ett antal scenarion som sedermera faktiskt inträffade, vilket gjorde han berömd över hela världen. Han gav ut sina listor i samlingsverket ”Nostradamus samlade profetior”. Nyutkomna upplagor fortsätter att ges ut av bokförlagen, och det är egentligen inte märkligt med tanke på att titeln bara genom sitt namn är ett starkt varumärke över hela världen. Intäkterna från bokförsäljningen överstiger kostnaderna för tillverkning och marknadsföring av böckerna.

Som 15-åring påbörjade han universitetsstudier i den franska orten Avignon, för att sedan göra ett studieuppehåll och istället läsa till apotekare. I det pesthärjade Europa där digerdöden ingav fruktan hos de flesta människor försökte han tillverka ett rosenpiller parallellt med att forska om pestens orsak och verkan. Rosenpillret hade ingen effekt varken beträffande lindring eller som rent botemedel, något som han smärtsamt fick uppleva när hans familj gick bort i pesten.

Nostradamus var som nämnt astrolog, vilka sysslar med horoskop och andra spådomar ”ristade i stjärnhimlen”. Själva grundkonceptet med horoskop är att varje enskild månad skall kunna appliceras för i princip alla människor. Det spelar därför ingen roll om du är född i april eller september, oavsett födelsemånad kommer ditt horoskop att stämma bra. Horoskopen är allmänmänskliga och anspelar därför på känslor och tankar som vi alla bär på. Meningen med horoskopet är att se hur man har det just nu eller kommer ha det inom en snar framtid, för att förenkla ditt liv.

Profetiorna var vagt formulerade och kunde appliceras på många fall och scenarion. Ofta nämndes diverse katastrofer eller folkgrupper och så vidare. Hans profetior mötte inte helt oväntat på motstånd, i all synnerhet från framstående forskare. Med all rätta, han bedrev ju inte forskning utan skrev egentligen realistisk fiktion.

Profetior i allmänhet

Nazitysklands diktator Adolf Hitler hade som profetia att enligt artikeln styra ett judefritt Tyskland och därmed kunna skapa en arisk nation, han lyckades enbart partiellt. En vanlig profetia är att USA inom en överskådlig framtid kommer få sin första kvinnliga president. Profetior styrs mycket av vad som för stunden anses vara en trend.

Antika profetior – vetenskap eller siande?

Människan har i alla tider velat veta saker om sin framtid och över huvud taget sådant som man inte kan känna till här och nu. Kommer jag bli rik? Kommer jag gifta mig? Får jag det där jobbet? Gjorde jag rätt i att låna ut pengar till min vän? Kommer det att bli krig? Frågor som väcker både nyfikenhet och osäkerhet och det är just därför som profeter fascinerar.

I ordet striktaste bemärkelse så betyder profet en person som förkunnar saker, oftast sådant som de fått veta av övernaturliga makter. Tanken att framtiden redan är utstakad och att man på något vis skulle kunna få tillgång till information om den har fått människor att i alla tider söka sig till dem de tror har ”gåvan”, liksom olika metoder som till exempel kristallkulor, fågelflykt och kaffesump.

Orakel och kontroverser

Under antiken fanns det många olika typer av profeter, och den kanske mest berömda var oraklet i Delfi på det grekiska fastlandet. Oraklet var en äldre kvinna av gott rykte som blivit välsignad av siandets gud Apollon, och genom att hamna i en slags trans och rabbla en massa obegripliga ord kunde hennes präster översätta det hon sagt till ett verkligt budskap. Hit vallfärdades kungar och fattiga bönder, alla med samma syfte: att få veta hur det skulle gå!

Men trodde folk verkligen på det här? Antikens egyptier, greker och romare hade ju redan en ganska djupgående kunskap om vetenskap och man hade redan upptäckt att jorden var rund och att det var viktigt att tvätta händerna om man skulle operera en patient. Man hade till och med sofistikerade tandställningar och även om de knappast kunde jämföras med Distriktstandvården och deras välutvecklade tekniker och behandlingar, så var de ändå mer avancerade än vad man kanske skulle kunna tro.

Hippokrates och vetenskapen

En av de främsta vetenskapsmännen i den antika världen hette Hippokrates som föddes på mitten av 400-talet f:Kr. och kom från den grekiska ön Kos. Han var den första personen som offentligt deklarerade att sjukdomar inte alltid kom ifrån gudarna, utan helt enkelt kunde bero på att man inte levde ett sunt liv. Därför ordinerade han sina patienter saker som motion, vila och god kost och han poängterade alltid vikten av att vara renlig och att försöka eftersträva ett inre lugn. Just träning var något som antikens folk verkligen förstod sig på och hur den inte bara påverkade kroppen utan även sinnet.

Av förklarliga skäl retade Hippokrates prästerskapet, som tjänade stora summor på att kurera människor genom böner och ritualer, till vansinne och han blev till och med fängslad. Han förnekade dock aldrig gudarnas existens utan menade snarare att inte allt kom ifrån dem, och att man bör ta saker och ting med en nypa salt. Visa ord från en svunnen tid!

Religiösa profeter

Att få en kallelse från Gud, en uppgift eller bud om vad som komma skall, hör inte till vanligheterna. Inom världens religioner finns dock flera personer som anses upplevt just detta. Dessa kallas för profeter. De förekommer i de flesta religioner men oftare i somliga. Främst inom de abrahamitiska religionerna, islam, judendom och kristendom, har de en framträdande roll. En profet är en förkunnare och de kändaste profeterna är Jesus, Mohammed och Moses. Mohammed anses för övrigt inom Islam vara den siste profeten och det var genom honom som Koranen, guds ord, nedtecknades.

Flera religioner delar profeter

Många religioner är sammankopplade med varandra. Detta har ofta att göra med att en religion uppstått i viss en region för att med tiden förgrena sig och sprida sig till närområdet och vidare ut i världen. Judendomen, kristendomen och islam är alla sammankopplade genom sin gemensamma koppling till profeten Abraham. Även Jesus är en profet bland andra inom islam, där Muhammed anses vara den främste. Det finns mycket forskning som undersöker hur profeterna levde och även hur de kan ha sett ut. Brittiska forskare har tagit fram en bild av hur Jesus egentligen såg ut genom att analysera kranier från hans samtid.

Profeter i andra religioner

Profeter är dock inget som endast hör de abrahamitiska religionerna till. Även inom de östasiatiska religionerna finns personer som kan kallas profeter. Buddha som blev först bland människor att uppnå nirvana och upplysning kan sägas vara buddismens stora profet, medan guden Krishna har en särställning inom hinduismen. En annan, numera mindre spridd religion, zoroastrismen grundades för över 3500 år sedan av profeten Zarathustra som fick sina bud från guden Ahura Mazda. Zoroastrismen anses för övrigt vara en av världens äldsta monolatriska religioner, det vill säga en religion där människan följer endast en gud. Till skillnad från monoteism erkänner dock monolatriska religioner att andra folkgrupper kan ha andra gudar.